Подати скаргу
Закрити пошук
06.10.2021

Рекомендації щодо дотримання принципів повноти й об’єктивності інформації

Комісії з журналістської етики щодо дотримання принципів повноти й об’єктивності інформації та відокремлення фактів від суджень і припущень.

Проаналізувавши скарги, розглянуті з початку 2021 р., Комісія вважає за потрібне звернути увагу на два найпоширеніші види порушень Кодексу етики українського журналіста та надати рекомендації журналістам і медіа для уникнення помилок.

Порушення принципу повноти та об’єктивності інформації про факти та події.

Відповідно до п. 6 Кодексу етики українського журналіста, повага до права громадськості на повну та об’єктивну інформацію про факти та події є найпершим обов’язком журналіста. Журналісти і редактори повинні здійснювати кроки для перевірки автентичності усіх повідомлень, відео- та аудіо матеріалів, отриманих від представників загалу, фрілансерів, прес-служб та інших джерел.

Для дотримання цього принципу Комісія рекомендує журналістам і редакціям:

 1. Докладайте всіх зусиль для забезпечення точності фактів у матеріалах. Точність  не має приноситися в жертву оперативності чи бажанню повідомити сенсацію.
 • З’ясуйте мотиви тих, хто повідомив вам інформацію. Людям властиво помилятися, а політики, установи чи підприємства можуть маніпулювати цифрами й фактами, щоб вплинути на громадську думку. Тоді як ваша аудиторія має отримати неупереджені та точні факти.
 • Обережно ставтеся до використання повідомлень із соціальних мереж. Кожен такий факт, який ви плануєте використати, має піддаватися верифікації в інших джерелах. Варто утриматися від публікацій цілком або переважно побудованих на цитуванні одного допису людини в соціальній мережі; надавати слово стороні, що критикується у дописі, та незалежним експертам для коментування ситуації.
 • Для повного висвітлення тієї чи іншої ситуації повідомляйте не лише точні факти і цитати, а й контекст. Що передувало події? Чому лунають ці заяви? Наскільки неупередженим є джерело інформації? Такі питання допоможуть аудиторії краще зрозуміти подану інформацію.
 • Перевіряйте автентичність фото- і відеоматеріалів, які ви отримали із зовнішніх джерел. В разі використання архівних, знятих не на місці події, оброблених чи іншим чином змінених зображень або відео, позначайте це в матеріалах, які поширюєте.
 • Зробіть прозорим процес перевірки фактів та гіпотез для ваших читачів, слухачів, глядачів. Розповідайте про кроки, до яких ви вдалися у процесі перевірки, про джерела та ресурси, які задіяли. Це підвищить довіру до ваших слів.
 • В разі виявлення помилки намагайтеся виправити її якнайшвидше, пояснивши свої дії аудиторії. Наприклад, якщо йдеться про онлайн-медіа, то хорошим кроком буде не лише виправити текст, а й додати пояснення від редакції, чому ви внесли правку.

Порушення принципу відокремлення фактів від суджень.

Відповідно до п. 9 Кодексу етики українського журналіста, факти, судження та припущення мають бути чітко відокремлені одне від одного. Неприпустимим є розповсюдження інформації, що містить упередженість чи необґрунтовані звинувачення.

Для дотримання цього принципу Комісія рекомендує журналістам і редакціям:

 1. Наявність у матеріалі особистої точки зору журналіста зазвичай залежить від жанру. Якщо в інформаційних жанрах використання оціночних суджень розцінюється як порушення, то в аналітичних і публіцистичних жанрах є припустим. Проте авторський погляд на події не звільняє журналіста та медіа від дотримання етичного кодексу, а оціночні судження мають будуватися на фактах.
 • Журналісти часто обирають теми, орієнтуючись на суспільну дискусію або на резонансні матеріали колег. Досліджуючи тему, про яку говорять усі, будьте вільними від упереджень, піддавайте сумнівам озвучені раніше висновки, намагайтеся подати нові факти та нові погляди на проблему. Уникайте спрощення: вузьке тлумачення проблеми може спотворювати цілісну картину.
 • Висвітлюючи конфліктну ситуацію, уникайте оцінювання дій тієї чи іншої сторони, подавайте лише доведені факти і точні цитати. Зверніться до незалежних експертів для роз’яснення ситуації.
 • Обережно поводьтеся з фактами, які викликають у аудиторії гнів, тривогу чи страх. Не посилюйте ці емоції власними оцінками. Не робіть жодних узагальнень чи припущень щодо груп людей, – говоріть про проблему, спираючись на конкретний випадок (випадки).
 • Неприпустимо використовувати медіа для поширення матеріалів із ознаками замовності задля впливу на результати виборів, бізнес-конфлікт чи інших цілей. Такий контент негативно впливає на репутацію медіа або журналіста.
 • Редакторам та іншим співробітникам, які приймають рішення про оприлюднення матеріалу, варто проводити його ретельний аналіз із точки зору дотримання Кодексу етики. Чітке відокремлення фактів і думок, наведення тез, які тісно пов’язані з фактами, а не припущеннями чи стереотипами, відзначає журналістику, що найкраще відповідає суспільним інтересам.

Рекомендації підготовлено у рамках проєкту за підтримки Координатора проєктів ОБСЄ в Україні

Поділитись