Подати скаргу
Закрити пошук

Кодекс етики

У своїй діяльності Комісія базується на єдиному стандарті роботи – Кодексі етики українського журналіста – документі, що визначає основні морально-етичні орієнтири, яких журналіст має дотримуватися при виконанні своїх професійних обов’язків.

Кодекс ухвалений 24 квітня 2004 року на з’їзді журналістів – підписантів документу, а в останній редакції зі змінами – 4 жовтня 2013 року на з’їзді підписантів Кодексу.

Документ затверджено 12 грудня 2013 року на пленумі Національної спілки журналістів України (НСЖУ) та раніше – рішенням Комітету Незалежної медіа-профспілки України (НМПУ).

Кодекс містить 19 статей. Вони написані на основі прав і свобод людини, викладених у Загальній декларації прав людини, Всесвітній Хартії свободи преси ООН, Декларації принципів поведінки журналіста Міжнародної Федерації журналістів, Конституції України та чинного законодавства.

Згідно п.19 Кодексу етики “Розгляд конфліктних ситуацій етичного та професійного характеру здійснює Комісія з журналістської етики”

Повна версія Кодексу етики опублікована також на сайті НМПУ.

Долучитися до Кодексу
 1. Свобода слова та висловлювань є невід’ємною складовою діяльності журналіста
 2. Служіння інтересам влади чи засновників, а не суспільства, є порушенням етики журналіста
 3. Журналіст має з повагою ставитися до приватного життя людини
 4. Висвітлення судових процесів має бути неупередженим щодо звинувачених
 5. Журналіст не розкриває своїх джерел інформації окрім випадків, передбачених законодавством України
 6. Повага до права громадськості на повну та об’єктивну інформацію про факти та події є найпершим обов’язком журналіста
 7. Інформаційні та аналітичні матеріали мають бути чітко відокремлені від реклами відповідною рубрикацією
 8. Редакційна обробка матеріалів, включаючи знімки, текстівки, заголовки, відповідність відеоряду та текстового супроводу, тощо не повинні фальсифікувати зміст
 9. Факти, судження та припущення мають бути чітко відокремлені одне від одного
 10. Точки зору опонентів, в тому числі тих, хто став об’єктом журналістської критики, мають бути представлені збалансовано
 11. Не допускається таке вибіркове цитування соціологічних досліджень, яке призводить до викривлення змісту
 12. Журналіст зобов’язаний зробити все можливе для виправлення будь-якої поширеної інформації, якщо виявилося, що вона не відповідає дійсності
 13. Журналіст не повинен використовувати незаконні методи отримання інформації
 14. Плагіат несумісний із званням журналіста
 15. Ніхто не може бути дискримінований через свою стать, мову, расу, релігію, національне, регіональне чи соціальне походження або політичні уподобання
 16. Журналіста не можна службовим порядком зобов’язати писати чи виконувати будь-що, якщо це суперечить його власним переконанням чи принципам
 17. Незаконне отримання журналістом матеріальної винагороди чи будь-яких пільг за виконаний чи невиконаний журналістський матеріал є несумісним із званням журналіста
 18. Журналіст має бути особливо обережним при висвітленні питань, пов’язаних із дітьми
 19. Свідоме порушення норм журналістської етики є абсолютно несумісним з професійною журналістикою
Поділитись