Подати скаргу
Закрити пошук
Статус рішення:
Немає порушення

За скаргою на дії Телеканалу ТВА/TVA м. Чернівці

Подавач:
Дата подання:
31.10.2020
Порушник:
Телеканал ТВА/TVA м. Чернівці
Статті кодексу:
15. Заборона дискримінації

Рішення

Опис ситуації

До Комісії з журналістської етики надійшла скарга від Незалежного громадського моніторингового проєкту #вибориБЕЗсексизму на дії Телеканал ТВА/TVA, м. Чернівці.

Автори звернення посилаються на те, що 5 жовтня 2020 року на телеканалі ТВА/TVA, м. Чернівці о 21.39 вийшла політична реклама програми «КандидатКа» – «Доведи, що не квота».

За словами авторів скарги, ведуча робить акцент на статевій приналежності кандидаток у депутати та пропонує їм довести, що вони включені до виборчого списку не заради дотримання квот, а завдяки професійним якостям.

Автори звернення вважають, що зазначена політична реклама програми «КандидатКа» порушує Виборчий кодекс, а саме: п.5.5. статті 12  щодо забезпечення рівних прав суб’єктів виборчого процесу «рівним та неупередженим ставленням засобів масової інформації, інформаційних агентств до кандидатів, партій (організацій партій) – суб’єктів виборчого процесу»; п.6. ст. 12 – «Засоби масової інформації, інформаційні агентства здійснюють інформування про перебіг виборчого процесу, події, пов’язані з виборами, на засадах збалансованості, достовірності, повноти і точності, об’єктивності поширюваної інформації, доступності з дотриманням вимог законодавства про інформацію та про засоби масової інформації, норм журналістської етики». Також, на думку авторів звернення, політична реклама порушує п. 15. Кодексу журналістської етики, а саме – в частині дискримінації через стать.

«На підставі вищезазначеного просимо: 1. Перевірити дотримання норм виборчого законодавства щодо гендерної рівності та дотримання положень Кодексу журналістської етики, а саме п. 15, телеканалом ТВА/TVA м. Чернівці. 2. Зупинити підготовку та випуск програми, яка містить матеріали дискримінаційного та сексистського змісту за статевими ознаками» – звертаються автори скарги.

Пункт Кодексу етики, якого стосується скарга

Пункт 15 Кодексу етики українського журналіста передбачає наступне: «Ніхто не може бути дискримінований через свою стать, мову, расу, релігію, національне, регіональне чи соціальне походження або політичні уподобання. Вказувати на відповідні ознаки особи (групи людей) слід лише у випадках, коли ця інформація є неодмінною складовою матеріалу. Необхідно утримуватися від натяків або коментарів, що стосуються фізичних недоліків чи хвороб людини, уникати вживання образливих висловів, ненормативної лексики».

Висновки Комісії

Комісія з журналістської етики розглядає конфліктні ситуації етичного та професійного характеру, які виникають у журналістському середовищі та між журналістським середовищем і громадськістю у зв’язку із виконанням журналістами свого професійного обов’язку (п. 2.1 Положення про Комісію з журналістської етики).

Комісія не має повноважень для припинення поширення будь-яких програм чи матеріалів у медіа.

Оскаржуваний матеріал є анонсом програми «КандидатКа», розміщеним в ефірі Телеканалу ТВА/TVA м. Чернівці із позначкою «політична реклама». Таким чином, скарга стосується не журналістського матеріалу, а політичної реклами, промаркованої у відповідності із законодавством.

Оскільки на рекламні матеріали в медіа мандат Комісії не поширюється, Комісія з журналістської етики прийняла рішення відмовити Незалежному громадському моніторинговому проєкту #вибориБЕЗсексизму в розгляді скарги на дії Телеканал ТВА/TVA, м. Чернівці.

 

Голова

Комісії з журналістської етики               Андрій Куликов

Рішення прийнято у рамках проєкту Комісії з журналістської етики за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні 

Текст скарги

05 жовтня 2020 року на телеканалі ТВА/TVA, м. Чернівці о 21.39 вийшла політична реклама програми “КандидатКа” – “Доведи, що не квота”.https://www.facebook.com/tva.ua.channel/videos/1491688527688529/

Дана реклама порушує п. 15. Кодексу журналістської етики, а саме в частині дискримінації через свою стать. гендерні виборчі квоти мають на меті сприяти більш збалансованому формуванню органів влади та більш ефективній політиці на різних рівнях. Політичні процеси, що відбуваються в Україні зумовлюють формування політичних партій з числа чоловіків та жінок, що мотивує їх до участі в політичному житті. Тому, заява про те, що “жінки-кандидатки в депутати є “технічними” має підкріплюватися відповідними доказами і спростовані іншими, законодавчими способами.

Також, відповідно до статті 1 Закону України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” – ” ґендерна рівність – рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох статей брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства”, а так заклик ведучої що “кандидатКи” (виділяючи і наголошуючи на статевій приналежності) в депутати мають доводити, що вони є “не квотами” – що принижує честь і гідність осіб, яких запрошують до бесіди, і також визначають необхідність доводити свою професійність.

Відповідні положення щодо рівних виборчих прав містить Виборчий кодекс України, а саме стаття 12 визначає: п. 3. Усі кандидати, зареєстровані у порядку, встановленому цим Кодексом, мають у виборчому процесі виборів, на яких вони висунуті, рівні права та беруть участь у цьому процесі на умовах, рівних для відповідних виборів. Зазначена політична реклама програми “КандидатКа” порушує положення п. 5 статті 12 Виборчого кодексу, а саме: п.5.5. щодо забезпечення рівних прав суб’єктів виборчого процесу “рівним та неупередженим ставленням засобів масової інформації, інформаційних агентств до кандидатів, партій (організацій партій) – суб’єктів виборчого процесу”.

П.6. ст. 12 визначає, що “Засоби масової інформації, інформаційні агентства здійснюють інформування про перебіг виборчого процесу, події, пов’язані з виборами, на засадах збалансованості, достовірності, повноти і точності, об’єктивності поширюваної інформації, доступності з дотриманням вимог законодавства про інформацію та про засоби масової інформації, норм журналістської етики”.

На підставі вищезазначеного просимо: 1. Перевірити дотримання норм виборчого законодавства щодо гендерної рівності, та дотримання положень Кодексу журналістської етики, а саме п. 15 телеканалом ТВА/TVA м. Чернівці. 2. Зупинити підготовку та випуск програми, яка містить матеріали дискримінаційного та сексистського змісту за статевими ознаками.

Поділитись