Подати скаргу
Закрити пошук
Статус рішення:
Публічний осуд
Дата рішення 2022-11-23

Щодо можливого плагіату зі сторони Інтернет-видання «Субота»

Подавач:
Зінчук Софія Романівна
Дата подання:
17.10.2022
Порушник:
Інтернет-видання «Субота»
Статті кодексу:
06. Повнота та об’єктивнсть інформації, 14. Заборона плагіату, 19. Свідоме порушення журналістської етики

Рішення

Опис ситуації

До Комісії з журналістської етики надійшли скарги від Зінчук Софії Романівни на матеріали Інтернет-видання «Субота»:

Обидва матеріали містять поради для читачів щодо їх побуту та покращення стану здоров’я. Заявниця стверджує, що ці матеріали не містять посилань на джерела інформації, на підставі яких вони створені, а матеріали ідентичного змісту з зазначенням джерел були опубліковані на сайтах інших Інтернет-видань. З огляду на це заявниця вважає, що під час публікації Інтернет-видання припустилося порушення вимог пунктів 6, 14 та 19 Кодексу етики українського журналіста.

4 листопада 2022 року Комісія звернулася з листом до Інтернет-видання «Субота» з проханням надати коментарі щодо вказаного матеріалу та зазначених у скарзі аргументів. Відповіді від видання отримано не було. Комісія також намагалася зв’язатися 16 листопада 2022 року з редакцією телефоном за номером, зазначеним на веб-сайті видання, але з’єднання не відбувалося.

Відповідні етичні стандарти

Пункт 6 Кодексу етики українського журналіста: «Повага до права громадськості на повну та об’єктивну інформацію про факти та події є найпершим обов’язком журналіста. Журналісти і редактори повинні здійснювати кроки для перевірки автентичності усіх повідомлень, відео- та аудіо матеріалів, отриманих від представників загалу, фрілансерів, прес-служб та інших джерел».

Пункт 14 Кодексу етики українського журналіста: «Плагіат несумісний із званням журналіста».

Пункт 19 Кодексу етики українського журналіста: «Свідоме порушення норм журналістської етики є абсолютно несумісним з професійною журналістикою, піддається громадському осуду, може бути підставою для позбавлення прес-карти чи членства в професійних спілках та НСЖУ. Розгляд конфліктних ситуацій етичного та професійного характеру здійснює Комісія з журналістської етики».

Щодо порушень вимог Кодексу

Передрук матеріалів з одного видання до іншого загалом може бути прийнятним у журналістській практиці. Втім, однією з основних вимог при цьому є дотримання авторського права та вказівка на джерело оригінального матеріалу. Це, зокрема, є однією з підстав звільнення від юридичної відповідальності медіа відповідно до чинного законодавства. Передрук матеріалу без вказання оригінального автора слід розцінювати як плагіат – який є як порушенням авторського права, так і журналістської етики.

Перший матеріал, що є предметом розгляду в цій справі, є дослівним передруком матеріалу Інтернет-видання «РадіоТрек», який було опубліковано на 12 хвилин раніше та який містить посилання на першоджерело інформації. Інтернет-видання «Субота» навіть додало свою вотермарку на фотографію, що міститься в публікації «РадіоТреку», видаючи матеріал за свій редакційний – та не додаючи посилань на оригінальний матеріал. Це означає, що працівники «Суботи» свідомо пішли на порушення авторського права та журналістської етики.

Другий матеріал, що є предметом розгляду в цій справі, є так само передруком матеріалу Інтернет-видання «На Пенсії». Останній також не містить посилання на першоджерело, але згадує його («як пише Сторінка»); згадка про «Сторінку» була видалена з матеріалу «Суботи». Якщо заглиблюватися в аналіз порушень, допущених українськими медіа, то першоджерелом публікації взагалі є стаття в російському Інтернет-виданні, яка посилається на радіо «Спутнік». Підсумовуючи, Інтернет-видання «Субота», не надавши жодного зовнішнього посилання на оригінальний матеріал, вчинило плагіат, а також не надало споживачеві інформації можливості перевірити достовірність. Це свідчить про порушення Інтернет-виданням пунктів 6 та 14 Кодексу етики українського журналіста.

Висновок та рекомендації

Зважаючи на викладене вище, Комісія вважає, що матеріали Інтернет-видання «Субота» «Чому не можна мити голову у понеділок» та «Як позбутися головного болю без таблеток?» від 17 жовтня 2022 року порушують вимоги пунктів 6 та 14 Кодексу етики українського журналіста. Оскільки плагіат несумісний зі званням журналіста та з функціями медіа у демократичному суспільстві, Комісія висловлює Інтернет-виданню публічний осуд.

Комісія не розглядала справу на предмет порушення пункту 19 Кодексу етики українського журналіста, який є процедурним та лише постулює компетенцію Комісії щодо розгляду справ, які стосуються порушення стандартів журналістської етики.

Комісія наголошує на тому, що медіа не можуть вдаватися до плагіату за жодних обставин. Плагіат нівелює репутаційні здобутки видання і знищує суспільну довіру до його матеріалів у майбутньому. Крім того, він є проявом нечесної конкуренції в рамках перенасиченого медійного ринку і має одноголосно засуджуватися спільнотою. Задля його уникнення медіа варто:

  • обов’язково давати посилання на оригінал матеріалу при його передрукові та зазначати, що таке відтворення є передруком матеріалу з іншого видання;
  • при творчій переробці матеріалу вказувати джерело його походження задля того, аби споживач інформації мав можливість перевірити його достовірність;
  • у разі посилання на матеріал, що є переробкою чи відтворенням іншого матеріалу, слід вказувати першоджерело, а не перероблений матеріал.
Поділитись