Подати скаргу
Закрити пошук
Статус рішення:
Дружнє попередження

Щодо сюжету телеканалу «Дніпро TV» про ковідне відділення психіатричної лікарні

Подавач:
КП «Дніпропетровська багатопрофільна клінічна лікарня з надання психіатричної допомоги» Дніпропетровської обласної ради»
Дата подання:
10.07.2021
Порушник:
журналістів телеканалу «Дніпро TV» Антона Глущенка та Леоніда Кібця
Статті кодексу:
06. Повнота та об’єктивнсть інформації, 08. Відсутність фальсифікації змісту, 09. Відокремлення фактів від припущень, 10. Представлення точки зору опонентів

Рішення

Опис ситуації

До Комісії з журналістської етики 27 травня 2021 року надійшла скарга КП «Дніпропетровська багатопрофільна клінічна лікарня з надання психіатричної допомоги» Дніпропетровської обласної ради» на сюжет журналістів телеканалу «Дніпро TV» Антона Глущенка та Леоніда Кібця «Чому в обласній психіатричній лікарні порожніє ковідне відділення», який було опубліковано 5 травня 2021 року, доступний за посиланням: https://dnipro.tv/chomu-v-oblasnii-psykhiatrychnii-likarni-porozhniie-kovidne-viddilennia/.

У сюжеті розповідається про тривожну ситуацію з захворюванням на коронавірус у Дніпрі навесні 2021 року та відкриттям нового ковідного відділення у психіатричній лікарні на 100 ліжок. На момент підготовки сюжету в ньому було розміщено лише 2 пацієнти. Завідувач відділення, Сергій Анісімов, пояснив, що відділення розраховане лише на пацієнтів, що хворі на коронавірус та мають проблеми з психічним здоров’ям.

Журналісти намагаються змалювати історію відділення. Так, вони розповідають, що раніше відділення було психосоматичним, а з призначенням нового головного лікаря Андрія Антоновського воно було ліквідоване. Наводяться думки колишніх працівників лікарні щодо критики закриття психосоматичного відділення та підходів нового головного лікаря до адміністрування медичного закладу.

Анонімна екс-працівниця вважає, що від коронавірусу лікуватимуть лікарі-психіатри, що виходить за межі їх компетенції.  Журналісти наводять документ з вимогами НСЗУ з вимогами щодо професійності бригад, втім, не деталізуючи це усно. На стоп-кадрі можна помітити такі вимоги як наявність анестезіологів, терапевтів, будь-яких лікарів інших спеціалізацій та молодшого медичного персоналу. Сергій Анісімов опонує цим тезам, стверджуючи, що набрані бригади пройшли необхідне навчання та працюватимуть у складі анестезіолога, терапевта, психіатра, з залученням консультантом лікаря-інфекціоніста.

Журналісти окремо ставлять під питання і забезпеченість лікарні: наводиться інформація про високий бал ризику лікарні за критеріями санітарного законодавства, техногенної та пожежної безпеки. Анонімна екс-співробітниця висловлює припущення про те, що ковідне відділення було створене задля отримання більшого фінансування лікарні. Сюжет завершується спробою журналіста сконтактуватися з головним лікарем. Андрій Антоновський пропонує журналістам почекати на нього, оскільки перебуває в «облздраві». Інформація про те, чи вдалося зв’язатися з головним лікарем, у сюжеті не зазначена.

На думку заявника, у програмі було допущено порушення вимог пунктів 6, 8, 9 та 10 Кодексу етики українського журналіста.

1 липня 2021 року Комісія звернулася з листом до телеканалу «Дніпро TV» з проханням надати коментарі щодо вказаного матеріалу та зазначених у скарзі аргументів. Відповідь від видання надійшла 5 липня 2021 року. У ній директор КП «ДМСТ» Олена Савенко зазначила, що інформацію було подано з повагою права громадськості на повну та об’єктивну інформацію про факти та події, а всі факти сюжету були повно розкриті та прокоментовані. Вона стверджує, що балансу було дотримано, адже сюжет побудовано на висловлюваннях завідувача ковідного відділення лікарні Сергія Анісімова та колишніх працівників лікарні. Керівнику лікарні, Андрію Антоновському також була надана можливість висловити свою точку зору, але інформація ним надана не була зважаючи на зайнятість.

Директорка каналу також стверджує, що керівник лікарні не звертався до телеканалу щодо реалізації права на відповідь. Насамкінець, Олена Савенко вважає, що телеканал також захищають і положення Закону України «Про телебачення і радіомовлення», які звільняють мовника від відповідальності за поширення інформації, висловленої у прямому ефірі особами, що не є працівниками мовника, а також наводить низку цитат з рішень Європейського суду з прав людини щодо захисту свободи вираження поглядів.

Відповідні етичні стандарти

Пункт 6 Кодексу етики українського журналіста: «Повага до права громадськості на повну та об’єктивну інформацію про факти та події є найпершим обов’язком журналіста. Журналісти та редактори повинні здійснювати кроки для перевірки автентичності усіх повідомлень, відео- та аудіо матеріалів, отриманих від представників загалу, фрілансерів, прес-служб та інших джерел».

Пункт 8 Кодексу етики українського журналіста: «Редакційна обробка матеріалів, включаючи знімки, текстівки, заголовки, відповідність відеоряду та текстового супроводу, тощо не повинні фальсифікувати зміст. Необхідно повідомляти аудиторію про подання відрепетируваних та реконструйованих новин».

Пункт 9 Кодексу етики українського журналіста: «Факти, судження та припущення мають бути чітко відокремлені одне від одного. Неприпустимим є розповсюдження інформації, що містить упередженість чи необґрунтовані звинувачення».

Пункт 10 Кодексу етики українського журналіста: «Точки зору опонентів, в тому числі тих, хто став об’єктом журналістської критики, мають бути представлені збалансовано. Так само мають бути подані оцінки незалежних експертів».

Щодо порушень вимог пункту 8 Кодексу

Цей пункт Кодексу спрямований на недопущення спотворення офіційних документів та їх цитування, а також на відповідність відеоряду інформації, озвученій в сюжеті. Дотримання цього пункту Кодексу також вимагає від працівників аудіовізуальних медіа не обмежуватися винятково показом певного документу на екрані, а й пояснювати його положення.

У сюжеті, що є предметом розгляду в рамках цього звернення, журналісти телеканалу «Дніпро TV» посилаються на специфікацію надання медичних послуг щодо коронавірусу та відкривають відповідний документ на екрані, що демонструється глядачам. В той же час, швидкість перемикання сторінок у цьому документі не надає глядачам змоги зрозуміти, які вимоги до комплектації коронавірусних відділень медичними фахівцями передбачає документ. Журналісти ж не наводять цієї інформації в сюжеті та не пояснюють, яким чином комплектація відповідних бригад та відділень у Дніпровській психіатричній лікарні не відповідає вимогам НСЗУ.

Аналогічної помилки припустилися журналісти і щодо демонстрації рівня ризику лікарні. Хоча цей показник справді може свідчити про те, що відповідна лікарня є небезпечною для створення відділення, де використовуватиметься кисень, його необхідно пояснити. Також варто пояснювати і методологію визначення ризиків.

З огляду на це, Комісія вважає, що при підготовці сюжету Антон Глущенко та Леонід Кібець спотворили зміст офіційних документів, що є порушенням пункту 8 Кодексу.

Щодо порушень вимог пункту 10 Кодексу

Пункт 10 Кодексу передбачає вимоги до збалансованості подання інформації. Для його дотримання, особі, яку звинувачують у протиправній діяльності або у неналежному виконанні посадових обов’язків, має бути надана можливість прокоментувати ситуацію та надати власне бачення щодо конкретного факту чи події. У тому випадку, якщо особа відмовилася надавати власний коментар, належною практикою є сповіщення про це в рамках матеріалу, що готується.

Комісія вітає надання можливості прокоментувати ситуацію щодо ковідного відділення як представнику лікарні, так і колишнім її працівникам, що вказали на сумнівну доцільність його відкриття. В той же час, сюжет значною мірою стосувався критики адміністративних методів Андрія Антоновського на посаді головного лікаря. Журналісти роблять спробу з ним зідзвонитися наприкінці сюжету, але з уст головного лікаря не лунає відмова у наданні коментаря, а з уст журналістів – тези про його відмову надавати такий коментар.

З огляду на це, Комісія вважає, що надання можливості висловитися Андрію Антоновському було необхідним задля створення розглядуваного матеріалу. Саме тому Комісія доходить висновку про наявність в сюжеті телеканалу «Дніпро TV» порушень вимог щодо збалансованості подання інформації.

Щодо порушень вимог пунктів 6 та 9 Кодексу

Пункти 6 та 9 Кодексу закріплюють вимоги по повноти та неупередженості подання інформації. Їх дотримання вимагає надання повного контексту проблеми, що висвітлюється, та належного обґрунтування звинувачень щодо протиправної діяльності особи або ж неналежного виконання нею власних професійних обов’язків. Також відповідні звинувачення мають містити належні підтвердження.

Журналісти у своєму сюжеті підняли суспільно важливу проблему щодо доцільності функціонування ковідного відділення на 100 ліжок для відносно невеликої категорії можливих пацієнтів. Вони зробили спробу аналізу мотивації представників психіатричної лікарні щодо відкриття ковідного відділення шляхом інтерв’ювання його голови, а також шляхом взяття коментарів у кількох колишніх працівників лікарні, скорочених Андрієм Антоновським.

Твердження та судження колишніх працівників належно відділені від фактів, які наводять журналісти, та ставлять під сумнів компетентність керівника медичного закладу. В той же час, використання анонімних джерел у цьому випадку може бути виправданим та гарантується пунктом 5 Кодексу. З огляду на це, Комісія вважає, що порушень вимог пунктів 6 та 9 Кодексу в сюжеті допущено не було.

Висновок та рекомендації

Зважаючи на викладене вище, Комісія вважає, що сюжет журналістів телеканалу «Дніпро TV» Антона Глущенка та Леоніда Кібця «Чому в обласній психіатричній лікарні порожніє ковідне відділення», який було опубліковано 5 травня 2021 року, містить порушення вимог пунктів 8 та 10 Кодексу етики українського журналіста. З огляду на співпрацю представників медіа, Комісія виносить телеканалу дружнє попередження.

Комісія рекомендує при висвітленні потенційних зловживань або неналежного виконання власних обов’язків посадовими особами у чутливих сферах, зокрема у сфері охорони громадського здоров’я:

  • наводити достовірні факти, що могли би стверджувати про зловживання;
  • не спотворювати зміст наведених в сюжеті офіційних документів та роз’яснювати для аудиторії їх положення, що надаватиме відповідній аудиторії можливість порівняти офіційні вимоги з ситуаціями, що висвітлені в матеріалах;
  • залучати незалежних експертів задля роз’яснення таких документів;
  • дотримуватися балансу висвітлення думок та надавати слово особі, яка критикується.

 

                   Голова Комісії                                       Андрій Куликов

Текст скарги

До Комісії з журналістської етики 27 травня 2021 року надійшла скарга КП «Дніпропетровська багатопрофільна клінічна лікарня з надання психіатричної допомоги» Дніпропетровської обласної ради» на сюжет журналістів телеканалу «Дніпро TV» Антона Глущенка та Леоніда Кібця «Чому в обласній психіатричній лікарні порожніє ковідне відділення», який було опубліковано 5 травня 2021 року, доступний за посиланням: https://dnipro.tv/chomu-v-oblasnii-psykhiatrychnii-likarni-porozhniie-kovidne-viddilennia/.

На думку заявника, у програмі було допущено порушення вимог пунктів 6, 8, 9 та 10 Кодексу етики українського журналіста.

Поділитись